Danh sách từ A-Z

Dưới Bóng Trung Điện ()

Server #2
 • tập 1
 • tập 2
 • tập 3
 • tập 4
 • tập 5
 • tập 6
 • tập 7
 • tập 8
 • tập 9
 • tập 10
 • tập 11
 • tập 12
 • tập 13
 • tập 14
 • tập 15
 • tập 16 END

Dưới Bóng Trung Điện thuyết minh

Nữ hoàng đầy nghị lực cố gắng dạy dỗ những đứa con trai ngỗ nghịch của mình để một trong số chúng có thể trở thành vua của Choson trong tương lai. Nhưng các đối thủ của cô cũng tranh giành ngai vàng.

Dưới Bóng Trung Điện tập 1 , tạp 2 , tập 3 , tập 4 , tập 5

Im Hwa Ryeong, một hoàng hậu gai góc, nhạy cảm và nóng tính, cố gắng biến những rắc rối của mình trong việc biến các hoàng tử thành thái tử phi thích hợp.

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]