Danh sách từ A-Z
Server #2
  • tập 1
  • tập 2
  • tập 3
  • tập 4
  • tập 5
  • tập 6
  • tập 7 END

Star Wars Sách Của Boba Fett thuyết minh

Thợ săn tiền thưởng Boba Fett và lính đánh thuê Fennec Shand điều hướng thế giới ngầm khi họ trở lại Tatooine để đòi lại bãi cỏ cũ của Jabba the Hutt.
Họ nhận được cống phẩm từ các chức sắc địa phương và nhận được sự phục vụ của hai Gamorreanlính canh. Fett và Shand đến thăm Sanctuary, một cantina ở Mos Espa do Garsa Fwip điều hành, người cũng đã cống hiến. Bên ngoài cantina, nhóm bị phục kích bởi những sát thủ, những người mà họ chống lại. Shand bắt một trong những kẻ tấn công sau khi truy đuổi họ trên các mái nhà.

Star Wars Sách Của Boba Fett tạp 1 , tập 2 , tập 3 , tập 4 , tập 5

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]